TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČAPLJINKA

Nakon rata u Bosni i Hercegovini godine 1996. se osniva Turistička zajednica općine Čapljina, koja se 2003.godine preformulira u Udrugu građana „Turistička organizacija općine Čapljina“, a nakon toga 2008.godine u današnju udrugu „Turistička organizacija Čapljinka“.

Turistička organizacija Čapljinka je osnovana prvenstveno da razvija svijest o značenju kulturno-povijesnih spomenika i prirodnih ljepota na području općine Čapljina i da vrši odgovarajuću promociju turističkih potencijala.

Djelatnost udruge je:

-Promocija različitih oblika turizma (ruralni, avanturistički, izletnički, cikloturizam, kulturni, zdravstveni, sportsko-rekreacijski, lovni i ribolovni …);

-Davanje prijedloga nadležnima tijelima Grada Čapljine s ciljem unaprijeđenja razvoja turizma na području općine Čapljina;

-Informiranje građana i gostiju o turističkim potencijalima općine i drugim značajnim elementima ( prijevozničke turističke linije – zrakoplovne, autobusne, brodske i druge) i posredništvo u prodaji avionskih i brodskih karti, te različitih izletničkih aranžmana;

-Izdavaštvo (razglednice, brošure, prospekti, katalozi, turistički vodiči, filmovi, suveniri, kalendari);

-Turistička prezentacija ponude općine na turističkim sajmovima;

-Organiziranje studijsko-nastavnih putovanja;

-Prezentacija kulturnog naslijeđa;

-Organiziranje kazališnih predstava i likovnih izložbi;

-Održavanje i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika i prirodnih znamenitosti;

-Organiziranje manifestacija različitog karaktera.

Sjedište TO Čapljinka je u Ulici Mate Bobana bb u Čapljini.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština udruge, koja ima 11 članova. Predsjednik udruge je Ivan Raguž.

Radno vrijeme: Ponedjeljak-petak  07-15h

Objekat posjeduje licencu Bike Friendly Standard (link)

Možda vam se sviđa