UDRUGA TAJNA PRIRODE

UDRUGA TAJNA PRIRODE

Canoe Safari je turistička atrakcija koju organizira Udruga “Tajna prirode” sa sjedištem u Čapljini i jedina je koja pruža ovakvu vrstu usluge na ovim području. Višegodišnje iskustvo u radu s turistima garantira uslugu na najvišem nivou, a ponajviše sigurnost naših gostiju. Rijeka Trebižat je veoma lijepa kršna rijeka u Jadranskom slivu, ukupne duljine 51 km savršeno čiste i tople vode, lijepih kanjona i čarobnih vodopada, također poznata kao najdulja rijeka ponornica u ovom dijelu Europe.

BOLJUNI – NEKROPOLA STEĆAKA

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac je općinska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude općine Stolac.