ĆIRO II

Foto: HerzegovinaBike

ĆIRO II – Prekogranična tematska turistička destinacija: Stara uskotračna željeznica

CIRO II PROJEKT

Projekt prekogranične suradnje INTERREG-IPA CBC HR-BA-ME414 za unapređenje razvoja turizma i očuvanje kulturne i povijesne baštine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 927 871,46 EUR od čega će Europska unija finacirati 85% ukupnog proračuna, odnosno 1.638.690,73 EUR.
Trajanje: 2020-22 

Vrijednost: 15,000.00€

Financira: IPA CBC

O PROJEKTU

Glavni cilj projekta je jačanje i diverzifikacija turističke ponude Hercegovine, Dubrovačko-neretvanske županije i Boke Kotorske kroz razvoj zajedničke tematske turističke destinacije: Stara uskotračna pruga ĆIRO. Napuštena pruga revitalizirana je u biciklističku stazu tijekom financijske perspektive 2007.-2013. Projektom ĆIRO II proširit će se postojeća infrastruktura biciklističke staze (20 km staze u Crnoj Gori) i stvoriti novi turistički sadržaj (izgradnja 10 odmorišta, 2 parka i 1 igralište za djecu, razvoj ĆIRO mobilne aplikacije i 3D animacije). , itd.). Lokalni pružatelji usluga bit će osposobljeni za primjenu bike friendly standarda i kontrole kvalitete u cikloturizmu.

PARTNERI

Vodeći partner, Općina Ravno (BA), odgovorna je za cjelokupnu provedbu projektnih aktivnosti i za financiranje projekta. Očekivana korist za partnera je širenje znanja i vještina, poboljšanje kapaciteta i uspostava suradnje sa svim partnerima u projektu, kao i pospješivanje razvoja turizma na svom teritoriju i postavljanje temelja za razvoj turističkog poslovanja duž staze putem stvaranje prekogranične tematske turističke destinacije.

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog (ME) zadužena je za održavanje i radove na stazi ĆIRO u Crnoj Gori. AZIRHN je također zadužen za komunikacijske aktivnosti projekta, što uključuje dizajn i produkciju promotivnih materijala, kao i produkciju promotivnog videa projekta. Partner je također odgovoran za izradu stranica projekta na društvenim mrežama i redovito objavljivanje sadržaja vezanog uz projekt.

Općina Konavle (HR) odgovorna je za održavanje i radove na ĆIRO stazi u Hrvatskoj. Osim što su odgovorni za ulaganja u Hrvatskoj, Konavle su odgovorne za treninge s ključnim identificiranim ciljnim skupinama i organizaciju događanja. Zaslužan je i za razvoj jedinstvene biciklističke turističke aplikacije za mobilne platforme, koja će sadržavati ne samo pregled rute, već i cjelokupnu turističku ponudu oko ĆIRO staze.

REDAH je pružio tehničku pomoć u pisanju projektnih prijedloga i provedbi projekta. Kroz projekt „Biciklom kroz povijest – revitalizacija stare uskotračne pruge „ĆIRO“ (ĆIRO I) staza ĆIRO je uvelike revitalizirana kao biciklističko turistička staza u BiH i HR, što je prvi korak u razvoju povratak ĆIRO-a u život”. Kroz ovaj projekt cilj je napraviti korak dalje, ne samo u smislu poboljšanja svoje infrastrukture i pratećih sadržaja u funkciji turizma već i uključivanjem više zemalja (Crna Gora, Boka Kotorska) i razvoj tematske turističke destinacije CB (CB TTD ĆIRO) Time će se postići opći cilj projekta – osnažena i diverzificirana turistička ponuda susjednih područja Hercegovine, Dubrovačko-neretvanske županije i Boke kotorske kroz prekograničnu tematsku turističku destinaciju. CIRO čime će se povećati broj posjetitelja na području projekta i produžiti njihov boravak Proračun projekta 1.770.362, od čega za općinu Ravno 509.566,

Udruga Hercegovina Bicikl je pružila tehničku pomoć kroz organizaciju biciklijada i m apiranje dijela staze u Bosni i Hercegovini, kao i izradi web stranice i društvenih mreža za ciljeve promocije projekta Ćiro.

Kroz projekt će se nastaviti infrastrukturni radovi na Ćirinoj stazi, uz instalaciju pratećih objekata, ojačati će se prekogranično partnerstvo i učinkovito upravljanje, održati nova biciklistička druženja itd., a sve s ciljem povećanja dolazaka inozemnih turista i produžavanju njihovog boravka, ne samo na putu ĆIRO-a, već i na širem području Hercegovine, Dubrovačko-neretvanskoj županiji i uvali Boka-Kotorskoj.

Linkovi

Za više informacija o projektu “ĆIRO II” posjetite stranice udruge “HerzegovinaBike” (www.herzegovinabike.ba), koja je bila uključena u implementaciju projekta, a na kojoj možete pronaći cijelu mrežu biciklističkih ruta u Hercegovini.