{:bh}Od stanice do stanice{:}{:gb}From station to station{:}

{:bh}

karta-zeljeznicka12mostar_railway_station_aovu-razglednicu-je-postavio-milan_s-na-stranici-84KOLODVOR MOSTAR građen je od 27. kolovoza 1884. do 13. lipnja 1885. godine, kada je puštena u promet dionica željezničke pruge uskog kolosijeka Metković (Hrvatska) – Mostar dužine 42,4 km. Prvi vlak na pokusnoj vožnji prošao je 12. travnja 1885. od Mostara do luke Metković.  Iz vojničkih i tehničkih razloga odlučeno je da se pruga prema luci Metković gradi desnom obalom Neretve. Austrougarska vlada je kao graditelja Južne pruge izabrala Karla Schwartza iz Beča. Gradnja je započela 1884., a završila 1885.  U prijamnoj zgradi kolodvora Mostar bila je željeznička administracija i željeznička arhiva do početka 1992. kada je u ratnim događanjima zgrada zapaljena. U sustavu kolodvora bila je radionica za popravke lokomotiva, vagona i ložionica, kao i parkirno mjesto za lokomotive.capljina-fotoarhiva-nade-ajanicKOLODVOR ČAPLJINA
Pruga uskog kolosijeka ili uskotračna pruga Gabela – Zelenika ukinuta je 1976. godine, dok je zadnji Ćiro kroz Čapljinu protutnjao 6.11.1966. godine.  Zgrada Kolodvora u Čapljini porušena je 1998. godine. Ostala su samo četiri platana koja čuvaju uspomenu na uskotračnu željezničku prugu.


116-stgabelago7KOLODVOR GABELA nalazi se 6,7 metara nad morem, bio je polazna postaja za željezničke pruge uskog kolosijeka (0,76 m) Gabela – Zelenika u Boki Kotorskoj (Crna Gora), Hum – Trebinje i Uskoplje – Gruž u Dubrovniku (Republika Hrvatska). Bile su to pruge prvenstveno vojnostrateškog značaja puštene u promet u srpnju 1901. godine. Ovaj je kolodvor pretvoren u stajalište 29. studenoga 1966. godine, kada je puštena u promet pruga normalnog kolosijeka Sarajevo – Ploče (Republika Hrvatska).  Za stalno prestaje s radom 31. svibnja 1976. godine, kada je ukinuta pruga Čapljina – Dubrovnik te Hum – Nikšić (Crna Gora).


putnicki-vlak-u-sjekosama-1964POSTAJA SJEKOSE nalazi se 146, 7 metara nad morem, na njoj su se križali vlakovi i vršio utovar robe. Bivše željezničko transportno otpremništvo zvalo se i Dardaneli ulaz u dolinu Neretve. Stanična zgrada je porušena krajem 1980-tih godina. Postaja je imala tri kolosijeka.


hrasno-fotoarhiva-tome-jurkovica-lovrina

POSTAJA HRASNO (selo Brštanica) nalazi se 245 metara nad morem, na njoj su se križali vlakovi i vršio utovar robe. Nalazi se na platou sela Brštanice u Hrasnu. Nekada je to bila vrlo važna željeznička postaja gdje su se lokomotive namirivane ugljenom i vodom iz rezervoara preko napojnika („gran“). Cisterna/rezervoar nalazi se poviše postaje, u nekada uređenom parku u Carskoj ogradi. To je jedinstvena građevina na prugama u Bosni i Hercegovini i šire. Spremnik je snabdijevan vodom kišnicom koja je sakupljana u kanale i tri otvorena sakupljača rezervoara, a podno njih izgrađena je zatvoreno armirano-betonska cisterna kapaciteta 7000 kubnih metara vode. To je bila najveća građevina primijenjenoga armiranoga betona u hidrotehnici u ovome dijelu Europe.


hutovo-foto-f-ajdin

KOLODVOR HUTOVO nalazi se 310 m nad morem.  Prijamna zgrada tipske gradnje (kao u Zavali i Sutorini) posjedovala je i cisternu za vodu. Kolodvor je imao četiri kolosijeka i vojnu rampu uz slijepi kolosijek (šturc) te Heizen (grijati) ložionicu koja je kasnije pretvorena dijelom u robno skladište i stambeni prostor. Kolodvor je mogao primati vlakove do 90 osovina i dvije radne lokomotive. Iz Hutova za Čapljinu i obratno vozio je lokalni vlak zvani Boko po osobnom imenu Boko čestom u ovome kraju. Iz Hutova je prometovao i dubrovački lokal za Dubrovnik i obratno.


zelenikovacSTRAŽARA/STAJALIŠTE ZELENIKOVAC – Ovdje je nekada bilo željezničko stajalište za lokalne vlakove. To je objekt u kojemu su stanovali čuvar i pružni poslovođa. Sačuvani objekt uz trasu je magazin za alat i vagonet pružne partije (desetina) radnika koji su održavali određenu dionicu pruge. Ispod stajališta je vještačko jezero Vrutak/Hutovo. Voda se iz jezera odvodi tunelom dugim 8,8 km. na turbine u Svitavu. Jezero se puni vodom rijeke Trebišnjice koja teče betoniranim kanalom (njenim bivšim koritom) dužine 68 km do Trebinja. Betonirani kanal je najveća betonska ploča na svijetu. U jezeru ima razne vrste ribe; šarana, pastrmke, ugora, gaovice, riječnih školjki…  Ima tu neka vrsta ribe koja je vrlo ukusna i pojačava seksualnu potenciju (…) Potentnu čovjeku kažu: Ah čovječe, sigurno si jeo ribu iz Popova, zapisao je turski putopisac Evlija Čelebi oko 1660. godine kada je prošao ovim dijelom Hercegovine.


arhiva-kluba-zeljeznickih-modelara-zagrebPOSTAJA TURKOVIĆI nalazi se 278 m nad morem. Na njoj su se križali vlakovi i vršio utovar robe. Prijamna zgrada je useljena a posjeduje i cisternu s vodom. Ljudi sela Turkovići su nekada, dok je voda Trebišnjice plavila Popovo polje, bili najbolji ribolovci i lovci na divlje patke. Znali su pojedinci u pelenice uhvatiti i po 700 komada pataka za jednu noć. Imali su Turkovićani i po 10-tak čamca zvanih „barćele“ i lađu. Vršili su i usluge prevoženja preko blata (vode) za putnike iz Gornjeg Hrasna na vlak u Turkoviće. S one strane vode bi pozvali „O Ilija (ili nekog drugog) hajde prevezi me“. Taj poziv spasio je jednog hrašnjaka kada se izgubio u Americi, u nepoznatu mjestu, a nije znao jezik. Od muke, čovjek je na ulici uzviknuo: “Oooo Ilija Baliću hajde prevezi me doma“. Pristupio mu neki zemljak i spasio čovjeka. Ovo mjesto je i vidikovac s kojega se vidi veliki dio Popovskog polja i dvije čuvene jame Crnulja i Doljašnica, te tisuću manjih koje su gutale najviše vode dok je polje tonulo. Njihova voda izvire od Svitave i Hutova blata, do Metkovića i obalom prema Neumu i Rijeci dubrovačkoj kod Dubrovnika.


OLYMPUS DIGITAL CAMERASTRAŽARA/ STAJALIŠTE TRNČINA imala je telefon. Tu su stanovali čuvar pruge i pružni poslovođa koji je rukovodio pružnom partijom radnika koji su održavali određenu dionicu pruge. Posjeduje i cisternu za vodu. S lijeve strane, nasuprot zgrade stražare, bio je i magazin za smještaj radničkog alata i pružnog vagoneta. Ovdje su stajali lokalni vlakovi.  Ispod, na polju, nalazi se zavjetna kapelica sv. Ane.


Velja MedjaPOSTAJA VELJA MEĐA nalazi se 291 metar nad morem. Na njoj su se križali vlakovi i vršio utovar robe. Stanična je zgrada ozidana tridesetak metara poviše kolosijeka na kamenoj podzidi i stijeni do koje vode kamene stepenice. U zadnje vrijeme izgrađen je novi pristup objektu koji je pretvoren u stambeni prostor koji posjeduje i cisternu za vodu. Manja prostorija uz trasu je služila za operativne prometne poslove. Iznad sela su brda bogata raznim ljekovitim biljem s kojega su pčele nekada skupljale po vagon meda. Teretni vlak bi stao na otvorenoj pruzi i vršio bi se istovar ulišta s pčelama, kao i utovar košnica punih meda.


DvrsnicaSTRAŽARA/STAJALIŠTE DVRSNICA imala je telefon. Tu su stanovali čuvar pruge i pružni poslovođa koji je rukovodio pružnom partijom radnika koji su održavali određenu dionicu pruge. S lijeve strane, nasuprot zgrade stražare, bio je i magazin za smještaj radničkog alata i pružnog vagoneta. Ovdje su stajali lokalni vlakovi, koji su primali putnike iz sela s druge strane polja.


ciro-yastranicuKOLODVOR RAVNO nalazi se 319 m nad morem. Stanična prijamna zgrada tipske gradnje sada je ugostiteljsko-turistički objekt. Za vrijeme željeznice, cesta je iz pravca polja prelazila prugu na prijelaznoj rampi i nastavljala put ispred Burića gostionice, pošte, nadzorništva, iza stanične zgrade te dalje za središte mjesta i Zavalu. Cesta i civilni objekti bili su gelenderima (željeznom ogradom) ograđeni od kolosiječnog prostora. Na stanici su bila tri stanična kolosijeka i mogao je primati vlakove s 90 osovina. Osim prijamne zgrade, ostala je zgrada staničnog robnog magazina. Pruga uskog kolosijeka od Ravnog s jedne je strane išla dalje preko Dvrsnice i Velje Međe prema Hutovu, dok se prema Zavali spuštala Malom Dubravicom i brdom Ljuljevac niz najdužu podzidu (oko 500 m.) na trasi, sa padom od 12 promila. Na tom dijelu je željezni most/vijadukt koji premošćuje duboku usjeklinu kanjona. S vijadukta staza ulazi u tunel Gradina L= 340,75 m. Pred samim ulazom u tunel je kamena oznaka 224. km pruge od Sarajeva. Tunel je probijen za godinu dana.

zavala-foto-f-topic-arhiv-hercegovine-hnz-mostarPOSTAJA ZAVALA nalazi se 266 metara nad morem, i tipska je stanična zgrada kao u Hutovu i Sutorini. Stanica II. kategorije s otpravnikom vlakova kasnije je svedena na stanično otpremništvo. Prijamna zgrada i kolosiječni prostor izgrađen je na visokoj podzidi s propustom koji je bio seoski prolaz za konjska kola, ali je zatrpan kada je izgrađena partizanska spomen-kosturnica. Kada je podzida građena caru u Beč poručeno je kako se ne može izgraditi. Odgovorio je pitanjem „Može li kilo kamena, kilo zlata? Može. I izgrađena je. U Zavali su stajali svi lokalni, putnički i brzi vlakovi radi „skele“ s vlaka na more u Slano u Hrvatskoj. Na ulazu na stanični prostor iz pravca Ravnog bio je pomoćni vodospremnik za napajanje lokomotiva vodom preko napojnika (grana) u posebnim prilikama. U vodospremnik (rezervoar) pumpa na ugljen izbacivala je vodu iz željezničkih cisterni. Postaja je primala je putnike iz širokog zaleđa i Dubrovačkog primorja. Zanimljivo je spomenuti da je do ukidanja pruge 1975. iz Dubrovnika za Zavalu u ljetnoj sezoni u popodnevnim satima svaki dan vozio po jedan turistički vlak.


GrmljaniSTRAŽARA/STAJALIŠTE GRMLJANI imala je telefon. Tu su stanovali čuvar pruge i pružni poslovođa koji je rukovodio pružnom partijom radnika koji su održavali određenu dionicu pruge. Do zgrade stražare je magacin za smještaj radničkog alata i pružnog vagoneta. Ovdje su stajali lokalni vozovi. Primali su putnike iz zaleđa Grmljana.


PoljiceSTANICA POLJICE nalazi se 270 metara nad morem, na njoj su se križali vozovi i vršio utovar robe. Stanična zgrada je tipska građevina poviše kolosiječnog prostora na podzidu, uz zgradu je i čatrnja. Još stoji i robni magazin i izlazni signal (semafor) prema Grmljanima. Stanica je primala putnike sa obe strane polja. I sada postoji put povezan s magistralnim putem Trebinje – Stolac – Mostar. U selu su dvije pravoslavne crkve i nekropola sa 16 stećaka u dvema grupama. Na platou stanice je i partizanski spomenik.


OLYMPUS DIGITAL CAMERASTRAŽARA/STAJALIŠTE DIKLIĆI imala je telefon. Tu su stanovali čuvar pruge i pružni poslovođa koji je rukovodio pružnom partijom radnika koji su održavali određenu dionicu pruge. Uz zgradu je i čatrnja. Pokraj zgrade stražare je magazin za smještaj radničkog alata i pružnog vagoneta. Ovdje su stajali lokalni vozovi. Primali su putnike sa obe strane željezničke pruge.


Jasenica LugSTANICA JASENICA LUG nalazi se 266,8 metara nad morem, na njoj su se ukrštali vozovi i vršio utovar robe. Prijemna zgrada je tipske gradnje kao i u Hrasnu. Zgrada se nalazi na ravnom terenu Luga, uz nju je i čatrnja. U turističkom vodiču 1926. piše da se s ove stanice išlo pješice do 3 sata udaljenog sela Grebci u kojemu postoji 30 pećina.


56-hum_bahnstationSTANICA HUM nalazi se 270 metara nad morem, a prijemna stanična zgrada je tipska iz dva bloka, kao u Trebinju i Uskoplju (po jedan blok). Stanični prostor izgrađen je nedaleko od sela Huma na Bjelin dolu, mjestu na kojem su se od antike i srednjeg vijeka ukrštali karavanski putovi. Od 1901. godine Hum je postao najveće željezničko čvorište na pruzi od Sarajeva do Zelenike i Podgorice u Crnoj Gori. Nakon 1966. bio je najveće željezničko čvorište, ranžirna, rasporedna i prolazna stanica prema Zeleniki i Dubrovniku, te odvojna stanica prema Trebinju i Nikšiću. Stanica je imala 14 koloseka (8 manipulativnih) i izlazne prema Trebinju i Uskoplju. Za okretanje lokomotiva, pa i cijelih kompozicija, služio je triangl, a ne okretaljka. Triangl je zapravo spajao Trebinjsku i Uskopaljsku prugu. Preko dva vodonapojnika (gran) lokomotive su primale vodu. Radila je i radionica za popravku kola i lokomotiva Mostar, a imala je na Humu ispostavu, „kolsku“ radionicu. (Radila je i radionica za popravku kola i lokomotiva koja je na Humu imala ispostavu, „kolsku“ radionicu).  A i lokomotive su primale ugalj.   Radilo je i nadzorništvo pruge. U jednom turnusu (za 24 sata) stanicom je prolazilo preko 60 redovnih i vanrednih vozova (teretnih, putničkih, lokalnih, brzih, i motornih). Godine 1967. na Humu je uspostavljena „mini direkcija“. Bilo je to sjedište Radne jedinice saobraćajno-transportne djelatnosti (STD) u sistemu ŽTP-a Sarajevo za pruge nevezane željezničke mreže južno od Čapljine. Dok su vlakovi zviždali, tukli i huktali preko Huma, na stanici se kretao veliki broj putnika i željezničkog osoblja. Nakon ukidanja pruge i demontaže kolosijeka u ljeto 1976. na kolosiječnom prostoru pred željezničkom stanicom izgrađen je pogon za proizvodnju “glava za narezivanje navoja” Industrije alata iz Trebinja u suradnji sa češkom tvrtkom „Nažadi“ iz Praga. Fabrika je 1991. prestala sa radom. U ratu je stanična upravna zgrada dijelom porušena.


d-kust-fotoarhiva-v-sutona-2KOLODVOR USKOPLJE nalazio se 350 metara nad morem. Prijamna zgrada na kat bila je ozidana kamenom. Osim službenih prostorija u prizemlju i restorana na katu zgrade, postojala su su tri, a u potkrovlju još dva stana za željezničke službenike. Zgrada je posjedovala sve prateće potrebite objekte. Ovdje su bila tri ulazna signala za tri ulaza na kolodvor koji je bio manje čvorište i ranžirna postaja do ukidanja zeleničke pruge 1. srpnja 1968. Od Huma je ulazila jedna pruga, a od Uskoplja su izlazile dvije pruge koje su išle na istok i jug. Zelenička pruga od izlazne je skretnice skretala lijevo ispod sela Uskoplja i svijala se brdom uz uspon od 17,5 promila prema Glavskoj i dalje za Zeleniku u Boki kotorskoj. Druga pruga je izlazila u pravcu prema Ivanici i kroz tunel ulazila u Republiku Hrvatsku, pa sa nagibom od 27,8 promila niz serpentine išla prema Dubrovniku. Ovdje su se, zbog velikog nagiba pruge, teretne kompozicije dijelile i s dvije lokomotive parnjače serije 83 spuštale u Dubrovnik. Kolodvor je imao 7 kolosijeka (treći prolazni bio je za Dubrovnik) s 14 skretnica. Nakon ukidanja Zeleničke pruge ostala su tri kolosijeka i okretaljka za okretanje lokomotiva (11,90) od koje je ostao samo „stožer“ i skretničarska kućica. Ovdje je snimano i nekoliko filmova, a na Ivanici je bio „Kaubojski grad“ gdje je snimljeno pet filmova o Winnetouu od 1962. do 1966. godine. Grad je bio privlačan putnicima koji su se vozili vlakom prema Dubrovniku i Zeleniki i obratno.


fd005STANICA TREBINJE nalazi se 275,6 metara nad morem, i bila je važnije željezničko središte. Stanična zgrada uz rijeku Trebišnjicu tipske je gradnje poput one na Humu, ali za jedan blok kraća. Imala je šest kolosijeka i slijepe 7. i 8. za robni i vojni magazin. Bila je matična stanica za saobraćajne službenike željezničkih stanica i popratnog osoblja od Huma do Bileće. Nekada je kroz trebinjsku željezničku stanicu prolazilo dnevno: po 4 putnička, brza i 2 motorna vlaka, 4 para lokalnih i oko 22 teretna vlaka. Posjedovala je i do 25 lokomotiva parnjača ,a od 1970. i dizel-hidraulične lokomotive serije 740. Ostala je jedna parnjača serije 83 kao muzejski eksponat. Stanica je imala i prateće objekte: akumulatorsku stanicu, radionicu za popravku lokomotiva i nadzorništvo pruge, magazin, okretaljku (okretnicu) za okretanje lokomotiva, čatrnju sa ručnom pumpom. Još stoji visoka zgrada vodospreme iz koje su lokomotive primale vodu preko napojnika (gran).

{:}{:gb}

mostar_railway_station_aovu-razglednicu-je-postavio-milan_s-na-stranici-84karta-zeljeznicka12STATION MOSTAR was built from 27 August 1884 to 13 June 1885, when the section of narrow gauge railway Metković (Croatia) – Mostar in the length of 42.4 km was opened to traffic. The first train on the test run passed on 12 April 1885 from Mostar to port of Metković. Because of the military and technical reasons, it was decided that the railway towards the port of Metković is built on the right bank of the Neretva River. The Austro-Hungarian government chose Karl Schwartz from Vienna as a builder of Southern Line. Construction began in 1884 and ended in 1885. In the reception building in Mostar station the railway administration and railway archives were located until the beginning of 1992 when during the war events building was set on fire. In the station system there was a repair shop for locomotives, wagons and stokeholds, as well as parking space for locomotives.


capljina-fotoarhiva-nade-ajanicSTATION ČAPLJINA – Railroad with narrow gauge or narrow gauge railway Gabela – Zelenika was abolished in 1976, while the last Ćiro thundered through Čapljina on 6 November, 1966. Station building in Čapljina was demolished in 1998. There are only four plane trees that keep the memory of narrow-gauge railway.


116-stgabelago7STATION GABELA is located 6.7 meters above sea level, and it was the starting point for narrow gauge railways (0.76 m) Gabela – Zelenika in Bay of Kotor (Montenegro), Hum – Trebinje and Uskoplje – Gruž in Dubrovnik (Croatia). Those were railways with primarily military and strategic importance opened to traffic in July 1901. This station was converted into a stop on 29 November, 1966, when railway with normal tracks Sarajevo – Ploče (Croatia) was opened for traffic. It has permanently stopped operating on 31 May, 1976, when railway Čapljina – Dubrovnik and Hum – Nikšić (Montenegro) was abolished.


putnicki-vlak-u-sjekosama-1964STATION SJEKOSE is located on 146, 7 meters above sea level, it is place where trains crossed and loading of goods was carried out.  Former railway transport forwarding office was also called Dardaneli entrance to the valley of the Neretva River. Station building was demolished at the end of the 1980s. The station had three tracks.


hrasno-fotoarhiva-tome-jurkovica-lovrinaSTATION HRASNO (village Brštanica) is located at 245 meters above sea level, it is a place where trains crossed and loading of goods was carried out. It is located on a plateau in the village Brstanica in Hrasno. Formerly it was a very important railway station where locomotives were supplied by coal and water from the reservoir through water tower („gran“). Cistern / tank is located above the station, in once landscaped park in Carska ograda (Imperial fence). It is a unique building on the railways in Bosnia and Herzegovina and beyond. The tank is supplied by rainwater which was collected to canals and three opened collector tanks, and beneath them closed reinforced concrete tank was built, with capacity of 7000 cubic meters of water. It was the largest structure of reinforced concrete applied in hydraulics in this part of Europe.


hutovo-foto-f-ajdinSTATION HUTOVO is located at 310 meters above sea level. Reception building with typical construction (as in Zavala and Sutorina) had a water tank. Station had four tracks and military barrier along the dead-end track (Šturc) and Heizen (heat) stokehold which was later partly converted to the commodity warehouse and residential area. Station could receive trains to 90 shaft and two working locomotives. From Hutovo to Čapljina and vice versa drove the local train called Boko by personal name Boko common in this area. Local train for Dubrovnik and vice versa also operated from Hutovo.


zelenikovacGUARDHOUSE / VIEWPOINT ZELENIKOVAC – Here was a railway stop for local trains. It is the building where guard and rail manager lived. Preserved building along the route is the magazine for tool and wagon of railway group (tenth) of workers who used to miantain a certain section of the railway. Below the viewpoint there is an artificial lake Vrutak / Hutovo. The water from the lake drains through 8.8 km long tunnel on the turbines in Svitava. The lake is filled with water of Trebišnjica River, which flows through concrete channel (its former riverbed) in length of 68 km to Trebinje. Concrete channel is the largest concrete slab in the world. The lake has a variety of fish species; carp, trout, eel, minnows, river shells … “There’s a kind of fish that is very tasty and boosts sexual potency (…) Potent man is told: Ah man, you must have eaten fish from Popovo”, wrote the Turkish traveler Evliya Çelebi around 1660, when he passed through this part of Herzegovina.


arhiva-kluba-zeljeznickih-modelara-zagrebSTATION TURKOVIĆI is located at 278 meters above sea level. It is a place where trains crossed and loading of goods was carried out.  Reception building is occupied and has a tank with water. The people of village Turkovići used to be the best anglers and hunters of wild ducks, when water of Trebišnjica River flooded Popovo Polje. Individuals could capture in a basket 700 pieces of duck per night. People from Turkovići had each up to 10 boats called “Barćele” and a ship. They also did the services of transportation over the mud (water) for travelers from “Gornje Hrasno” to train in Turkovići. On the other side of the water someone would call “O Ilija (or someone else) give me a ride.” This call saved a man from Hrasno who got lost in America in an unknown place, and did not know the language. In anguish, man on the street exclaimed: “Oooo Ilija Balić give me a ride home.” Countryman approached and saved the man. This place is a viewpoint from which one can see a large part “Popovsko Polje” and two famous caves Crnulja and Doljašnica and a thousand of small ones that swallowed most of the water while the field was sinking. Their water springs from Svitava and “Hutovo Blato” to Metković and along the coast to Neum and Rijeka Dubrovačka near Dubrovnik.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAGUARDHOUSE / VIEWPOINT TRNČINA had the phone. Lineman and railway headman, who managed the group of railway workers who were maintaining a certain section of the railway, lived there. It has a water tank as well. On the left side, opposite the guardhouse, there was the magazine for workers’ tools and railway wagons. Local trains stopped here. Below in the field is a votive chapel of st. Ana.


Velja MedjaSTATION VELJA MEĐA is located at 291 meters above sea level. It is a place where trains crossed and loading of goods was carried out. Station building was built around thirty meters above the track on stone retaining walls and rock, and there are stone stairs that lead to it. Lately a new access was built to the facility which has been converted into residential building with a water tank. The smaller room along the route was used for operational traffic activities. Above the village there are hills rich in a variety of medicinal plants from which the bees used to collect a whole wagon of honey. Freight train would stop at the open line and unloading of chambers with bees, and loading of hives full of honey would be carried out.


DvrsnicaGUARDHOUSE / VIEWPOINT DVRSNICA had the phone. Lineman and railway headman, who managed the group of railway workers who were maintaining a certain section of the railway, lived there. On the left side, opposite the guardhouse, there was the magazine for workers’ tools and railway wagons. Here stopped the local trains receiving passengers from the village from the other side of the field.


ciro-yastranicuSTATION RAVNO is located at 319 meters above sea level. Station reception building with typical construction is now catering and tourist facility. During the time of railways, from the direction of the field road crossed the tracks on a transitional ramp and continued the way in front of Burić Inn, post office, inspectorate, behind the station building and further to the town center and Zavala. Road and civilian buildings were enclosed with railings (iron fence) from gauge area. At the station there were three station tracks and it was able to receive trains with 90 axles. Besides the reception building, station merchandise magazine also remained. Narrow gauge railway from Ravno on one side went further over Dvrsnica and “Velja Međa” to Hutovo, while towards Zavala it descended on “Mala Dubravica” and hill Ljuljevac down the longest retaining wall (500 m) on the route, with the decline of 12 per thousand. On that section, there si an iron bridge / viaduct that spans a deep defile of the canyon. After the viaduct route enters a tunnel Gradina L = 340.75 m. Just before the entrance to the tunnel there is a stone marking of 224th km of railway from Sarajevo. The tunnel has been broken through in a year.


zavala-foto-f-topic-arhiv-hercegovine-hnz-mostarSTATION ZAVALA is located at 266 meters above sea level, and it is a typical station building as in Hutovo and Sutorina. Station of second category with the dispatcher of trains, later was reduced to station forwarding department. Reception building and track area were built on high retaining walls with passage, a village pass for horse wagon, which was buried when the partisan mausoleum was built. When the retaining wall was built, the emperor in Vienna was told that it couldn’t be built. He answered with a question „How about a kilo of stone, a kilo of gold? “ Yes. And it was built. In Zavala all local, passengers and high-speed trains made a stop in order to „scaffold“ to train to seaside in Slano in Croatia.  At the entrance to the station area from the direction of Ravno there was a backup water reservoir for supplying locomotives with water over water tower (gran) in special circumstances. Coal pump pumped out water into the water tank (reservoir) from railway tanks. Station received passangers from a wide hinterland and the coast of Dubrovnik. It is interesting to mention that until the abolition of the railway in 1975 from Dubrovnik to Zavala, in the summer season in the afternoon one tourist train would drive every day.


GrmljaniGUARDHOUSE/VIEWPOINT GRMLJANJI had a phone. Lineman and railway headman, who managed the group of railway workers who were maintaining a certain railway section, lived there. Beside the guardhouse there is a warehouse for workers’ tools and railway wagons. Local trains stopped here. They received passengers from the hinterland of Grmljani.


PoljiceSTATION POLJICE is located at 270 meters above sea level, it is a place where trains crossed and loading of goods was carried out. Station building is typical construction above track area on the retaining wall, and next to the building there is a water pit. Merchandise store and the output signal (traffic light) towards Grmljani still exist. The station received passengers on both sides of the field. Even now there is a road connected with the main road Trebinje – Stolac – Mostar. In the village there are two Orthodox churches, and a necropolis with 16 tombstones in two groups. On the plateau of the station there is a partisan monument.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAGUARDHOUSE / VIEWPOINT DIKLIĆI had the phone. Lineman and railway headman, who managed the group of railway workers who were maintaining a certain railway section, lived there. Next to the building there is a water pit. Beside the guardhouse there is a warehouse for workers’ tools and railway wagons. Local trains stopped here. They received the passengers on both sides of the railway line.


Jasenica LugSTATION JASENICA LUG is located at 266.8 meters above sea level, it is a place where trains crossed and loading of goods was carried out. Reception building is typical construction as well as in Hrasno. The building is located on flat terrain of Lug, and there is a water pit next to it. The tourist guide from 1926 says that this station is 3 hours of walk away from remote village Grebci in which there are 30 caves.


56-hum_bahnstationSTATION HUM is located at 270 meters above sea level, reception station building with typical construction has two blocks, as in Trebinje and Uskoplje (one block each). Station area was built near the village Hum on Bijelin Do, the place where caravan routes crossed since antiquity and the Middle Ages. Since 1901, Hum has become the largest railway junction on the railway line from Sarajevo to Zelenike and Podgorica in Montenegro. After 1966 it was the largest railway hub, shunting, organizing and transit station towards Zelenike and Dubrovnik, and separation station to Trebinje and Nikšić. The station had 14 tracks (8 manipulative) and exit to Trebinje and Uskoplje. For turning locomotives, and even entire compositions, they used triangle, not a rotator. Triangle was actually connecting railway tracks for Trebinje and Uskoplje. Using two water towers (gran) locomotives received water. Workshop for repairing wagons and locomotives Mostar had branch “wagon workshop” in Hum. Locomotives were receiving coal. Railway inspectorate was also operational. In one round (for 24 hours) over 60 regular and special trains passed through (freight, passenger, local, fast, and motor). In 1967, “mini directorate” was established in Hum. It was the headquarters of the Working units of traffic-transport activities (STD) in the system of Railway Transport Company Sarajevo, for unrelated railway network south of Čapljina. While the trains whistled, beat and roared through Hum, a large number of passengers and railway staff were moving through the station. After the abolition of the railway and dismantling the tracks in the summer of 1976, on the track area in front of the railway station a facility was built for production of “heads for thread cutting” by Tool Industry from Trebinje in cooperation with the Czech company “Nažadi” from Prague. The factory was closed in 1991. During the war station administration building was partly demolished.


d-kust-fotoarhiva-v-sutona-2STATION USKOPLJE was located at 350 meters above sea level. Reception building on two floors was built of stone. Beside the official premises on the ground floor and the restaurant on the first floor of the building, there were three, and on the loft two more apartments for railway officers. The building had all the necessary supporting facilities. There were three input signals for three entrances to the station, which was smaller hub and shunting yard till the abolition of railway Zelenička on 1 July, 1968. From Hum one railway line was entering, and from Uskoplje two lines that went to the east and south went out. On the exit turn railway Zelenička curved to the left below the village Uskoplje and flexed along the hill with a rise of 17.5 per thousand towards Glavska and further to Zelenika in the Bay of Kotor.  Other railway went out in the direction towards Ivanica and through the tunnel entered the Republic of Croatia, and down the slope of 27.8 per mille down the serpentine to Dubrovnik. Because of the large railway slope, freight compositions were here divided, and with two steam locomotives of series 83 descended to Dubrovnik. Station had 7 railway tracks (third was the transit to Dubrovnik) with 14 switches. After the abolition of railway Zelenička three tracks remained and rotator for turning locomotives (11,90) of which only “pivot” and the signal box remained. Several movies were recorded here, and on Ivanica there was a “cowboy town” where five Winnetou films were made from 1962 to 1966. The city was attractive to passengers who rode the train to Dubrovnik and Zelenika and vice versa.


fd005STATION TREBINJE is located at 275.6 meters above sea level, and it was a major railway hub. Station building along the river Trebišnjica with typical construction is like the one in Hum, but shorter for one block. It had six tracks and dead end 7 and 8 for commodities and a military warehouse. It was a head station for traffic officers of railway stations and supporting staff from Hum to Bileća. Formerly, through railway station Trebinje daily would pass: 4 passengers, fast and 2 motorized trains, 4 pairs of local and about 22 freight train. It had up to 25 steam engine locomotives and from 1970 diesel-hydraulic locomotives of series 740 as well. One steam locomotive of series 83 has remained as a museum piece. The station has supporting facilities as well: the battery station, a workshop for repairing locomotives and railway inspectorate, warehouse, rotator (turntable) for turning locomotives, pit with a hand pump. Tall building of water tanks from which the locomotive received water through water tower (gran) is still standing.

 

 

 

 

 

 

 {:}